Sản phẩm

 • 0 out of 5

  Con lăn tự do công nghiệp

  • Xuất xứ: Công ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Con lăn tự do công nghiệp
  • Số model: BTPVC-06
  • Thời gian giao hàng: 5-15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 1X bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Con lăn truyền động Kinh Đô

  • Xuất xứ: Công ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Con lăn truyền động Kinh Đô
  • Số model: BTPVC-05
  • Thời gian giao hàng: 5-15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 10 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Con lăn tự do tải bình nước

  • Xuất xứ: Công ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Con lăn tự do tải bình nước
  • Số model: BTPVC-06
  • Thời gian giao hàng: 5-15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 1X bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Con lăn truyền động tải bao

  • Xuất xứ: Công ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Con lăn truyền động tải bao
  • Số model: BTPVC-04
  • Thời gian giao hàng: 5-15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 1X bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Con lăn truyền động

  • Xuất xứ: Công ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Con lăn truyền động
  • Số model: BTPVC-03
  • Thời gian giao hàng: 5-15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 1X bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  băng tải lon

  • Xuất xứ: Công ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Băng Tải lon
  • Số model: BTPVCC-01
  • Thời gian giao hàng: 15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 10 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
   
 • 0 out of 5

  Băng tải xích inox

  • Xuất xứ: Băng Tải Sài Gòn Tùng Anh- Việt Nam
  • Tên sản phẩm: Băng tải xích inox
  • Số model: BTXN04
  • Thời gian giao hàng: 15-45 ngày
  • Khả năng cung cấp: 20 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Con lăn truyền động xích

  • Xuất xứ: Công Ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Con lăn truyền động xích
  • Số model:
  • Thời gian giao hàng: 5 ngày
  • Khả năng cung cấp:  20bộ/tháng
  • Bảo hành:  2 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải cong 360 độ

  • Xuất xứ: Sài Gòn Tùng Anh – Việt Nam
  • Tên sản phẩm: Băng Tải Cong
  • Số model: BTC -01
  • Thời gian giao hàng: 15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 10 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải cong 360 độ

  • Xuất xứ: Sài Gòn Tùng Anh – Việt Nam
  • Tên sản phẩm: Băng Tải Cong
  • Số model: BTC -01
  • Thời gian giao hàng: 15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 10 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải cong 360 độ

  • Xuất xứ: Sài Gòn Tùng Anh – Việt Nam
  • Tên sản phẩm: Băng Tải Cong
  • Số model: BTC -01
  • Thời gian giao hàng: 15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 10 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải cong

  • Xuất xứ: Sài Gòn Tùng Anh – Việt Nam
  • Tên sản phẩm: Băng Tải Cong
  • Số model: BTC -01
  • Thời gian giao hàng: 15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 10 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải xếp

  • Xuất xứ: Công Ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Băng tải xếpBăng tải linh hoạt
  • Số model: BTX01
  • Thời gian giao hàng: 20 ngày
  • Khả năng cung cấp:  3-5 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải xếp

  • Xuất xứ: Công Ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Băng tải xếpBăng tải linh hoạt
  • Số model: BTX01
  • Thời gian giao hàng: 20 ngày
  • Khả năng cung cấp:  3-5 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải xếp

  • Xuất xứ: Công Ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Băng tải xếpBăng tải linh hoạt
  • Số model: CTM
  • Thời gian giao hàng: 20 ngày
  • Khả năng cung cấp:  3-5 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Chi tiết băng tải

  • Xuất xứ: Công Ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Chi Tiết băng tải
  • Số model: CTM
  • Thời gian giao hàng: 5 ngày
  • Khả năng cung cấp:  bộ/tháng
  • Bảo hành:  năm
 • 0 out of 5

  Chi tiết máy

  • Xuất xứ: Công Ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Chi Tiết Máy
  • Số model: CTM
  • Thời gian giao hàng: 5 ngày
  • Khả năng cung cấp:  bộ/tháng
  • Bảo hành:  năm
 • 0 out of 5

  Chi tiết máy

  • Xuất xứ: Công Ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Chi Tiết Máy
  • Số model: CTM
  • Thời gian giao hàng: 5 ngày
  • Khả năng cung cấp:  bộ/tháng
  • Bảo hành:  năm
 • 0 out of 5

  Cơ cong

  • Xuất xứ: Công Ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Cơ cong
  • Số model:
  • Thời gian giao hàng: 5 ngày
  • Khả năng cung cấp:  20bộ/tháng
  • Bảo hành:  2 năm
 • 0 out of 5

  Pvc khung nhôm

  • Xuất xứ: Công ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Băng Tải khung nhôm
  • Số model: BTPVC-03
  • Thời gian giao hàng: 5-15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 100 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Pvc khung nhôm

  • Xuất xứ: Công ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Băng Tải khung nhôm
  • Số model: BTPVC-03
  • Thời gian giao hàng: 5-15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 100 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải khung nhôm

  • Xuất xứ: Công ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Băng Tải khung nhôm
  • Số model: BTPVC-03
  • Thời gian giao hàng: 5-15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 100 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải khung nhôm

  • Xuất xứ: Công ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Băng Tải khung nhôm
  • Số model: BTPVC-03
  • Thời gian giao hàng: 5-15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 100 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Xích nhựa dòng phổ thông: Dòng 880, 882, Tap 880, Tap 882

  • Xuất xứ: Băng Tải Sài Gòn Tùng Anh- Việt Nam
  • Tên sản phẩm: Dòng 880, 882, Tap 880, Tap 882
  • Số model: BTXN04
  • Thời gian giao hàng: 15-45 ngày
  • Khả năng cung cấp: 20 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Flexi Chain – Plastic Flexible Conveyor Chain Conveyor

  • Xuất xứ: Băng Tải Sài Gòn Tùng Anh- Việt Nam
  • Tên sản phẩm: Plastic Flexible Conveyor Chain Conveyor
  • Số model: BTXN04
  • Thời gian giao hàng: 15-45 ngày
  • Khả năng cung cấp: 20 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải tải bao

  • Xuất xứ: Băng Tải Sài Gòn Tùng Anh- Việt Nam
  • Tên sản phẩm: Băng Tải Tải Bao
  • Số model: BTTB02
  • Thời gian giao hàng: 15-30 ngày
  • Khả năng cung cấp: 20 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải xích nhựa (Plastic Flexible Conveyor Chain Conveyor)

  • Xuất xứ: Băng Tải Sài Gòn Tùng Anh- Việt Nam
  • Tên sản phẩm: Băng Tải Xích Nhựa (Plastic Flexible Chain)
  • Số model: BTXN03
  • Thời gian giao hàng: 15-30 ngày
  • Khả năng cung cấp: 20 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải khung nhôm

  • Xuất xứ: Công ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Băng Tải PVC-PU
  • Số model: BTPVC-03
  • Thời gian giao hàng: 5-15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 100 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải xích tải balet

  • Xuất xứ: Công Ty Băng Tải Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Băng Tải Xích Tải Balet
  • Số model: BTX02
  • Thời gian giao hàng: 15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 10 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải xích

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tên sản phẩm: Băng Tải Xích
  • Số model: BTXN01
  • Thời gian giao hàng: 5-15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 20 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải bao

  • Xuất xứ: Công ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Băng Tải bao
  • Số model: BTB
  • Thời gian giao hàng: 15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 10 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải pvc máy ép nhựa

  • Xuất xứ: Công ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Băng Tải PVC
  • Số model: BTPVC-05
  • Thời gian giao hàng: 5-15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 10 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải khung nhôm

  • Xuất xứ: Công ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Băng Tải Khung Nhôm
  • Số model: BTKN-02
  • Thời gian giao hàng: 15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 10 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  băng tải khung nhôm

  • Xuất xứ: Công ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Băng Tải Khung Nhôm
  • Số model: BTKN-01
  • Thời gian giao hàng: 15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 10 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải palet

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tên sản phẩm: Băng Tải palet
  • Số model: BTXN01
  • Thời gian giao hàng: 15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 10 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải pvc tốc độ cao

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tên sản phẩm: Băng Tải pvc tốc độ cao
  • Số model: BTPVC-01
  • Thời gian giao hàng: 15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 10 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
  Danh mục:  pvc tốc độ cao