Băng tải con lăn

 • 0 out of 5

  Con lăn tự do công nghiệp

  • Xuất xứ: Công ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Con lăn tự do công nghiệp
  • Số model: BTPVC-06
  • Thời gian giao hàng: 5-15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 1X bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Con lăn truyền động Kinh Đô

  • Xuất xứ: Công ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Con lăn truyền động Kinh Đô
  • Số model: BTPVC-05
  • Thời gian giao hàng: 5-15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 10 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Con lăn tự do tải bình nước

  • Xuất xứ: Công ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Con lăn tự do tải bình nước
  • Số model: BTPVC-06
  • Thời gian giao hàng: 5-15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 1X bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Con lăn truyền động tải bao

  • Xuất xứ: Công ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Con lăn truyền động tải bao
  • Số model: BTPVC-04
  • Thời gian giao hàng: 5-15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 1X bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Con lăn truyền động

  • Xuất xứ: Công ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Con lăn truyền động
  • Số model: BTPVC-03
  • Thời gian giao hàng: 5-15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 1X bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải xếp

  • Xuất xứ: Công Ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Băng tải xếpBăng tải linh hoạt
  • Số model: BTX01
  • Thời gian giao hàng: 20 ngày
  • Khả năng cung cấp:  3-5 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải xếp

  • Xuất xứ: Công Ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Băng tải xếpBăng tải linh hoạt
  • Số model: BTX01
  • Thời gian giao hàng: 20 ngày
  • Khả năng cung cấp:  3-5 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải xếp

  • Xuất xứ: Công Ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Băng tải xếpBăng tải linh hoạt
  • Số model: CTM
  • Thời gian giao hàng: 20 ngày
  • Khả năng cung cấp:  3-5 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải con lăn tự do

  • Xuất xứ: Công ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Băng Tải con lăn tự do
  • Số model: BTCLTD-03
  • Thời gian giao hàng: 5-15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 50 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Con lăn truyền động

  • Xuất xứ: Công ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Con lăn truyền động
  • Số model: BTPVC-03
  • Thời gian giao hàng: 5-15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 1X bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Con lăn truyền động

  • Xuất xứ: Công ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Con lăn truyền động
  • Số model: BTPVC-03
  • Thời gian giao hàng: 5-15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 1X bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm