Sản phẩm cơ khí

 • 0 out of 5

  con lăn xếp

  • Xuất xứ: Công Ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: con lăn truyền động
  • Số model: cltd1
  • Thời gian giao hàng: 5 ngày
  • Khả năng cung cấp:  bộ/tháng
  • Bảo hành:  năm
 • 0 out of 5

  Con lăn truyền động xích

  • Xuất xứ: Công Ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Con lăn truyền động xích
  • Số model:
  • Thời gian giao hàng: 5 ngày
  • Khả năng cung cấp:  20bộ/tháng
  • Bảo hành:  2 năm
 • 0 out of 5

  Chi tiết băng tải

  • Xuất xứ: Công Ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Chi Tiết băng tải
  • Số model: CTM
  • Thời gian giao hàng: 5 ngày
  • Khả năng cung cấp:  bộ/tháng
  • Bảo hành:  năm
 • 0 out of 5

  Chi tiết máy

  • Xuất xứ: Công Ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Chi Tiết Máy
  • Số model: CTM
  • Thời gian giao hàng: 5 ngày
  • Khả năng cung cấp:  bộ/tháng
  • Bảo hành:  năm
 • 0 out of 5

  Chi tiết máy

  • Xuất xứ: Công Ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Chi Tiết Máy
  • Số model: CTM
  • Thời gian giao hàng: 5 ngày
  • Khả năng cung cấp:  bộ/tháng
  • Bảo hành:  năm
 • 0 out of 5

  Cơ cong băng tải

  • Xuất xứ: Công Ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Cơ cong
  • Số model:
  • Thời gian giao hàng: 5 ngày
  • Khả năng cung cấp:  20bộ/tháng
  • Bảo hành:  2 năm
 • 0 out of 5

  Chi tiết máy

  • Xuất xứ: Công Ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Chi Tiết Máy
  • Số model: CTM
  • Thời gian giao hàng: 5 ngày
  • Khả năng cung cấp:  bộ/tháng
  • Bảo hành:  năm