Product Tag - băng tải

 • 0 out of 5

  Băng tải pvc inox

  • Xuất xứ:Băng tải Sài Gòn Tùng Anh- Việt Nam
  • Tên sản phẩm: Băng Tải PVC inox
  • Số model: BTPVC 07
  • Thời gian giao hàng: 10 ngày
  • Khả năng cung cấp: 50 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải con lăn nhựa

  • Xuất xứ: Công ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Băng Tải con lăn nhựa
  • Số model: BTCLCN-03
  • Thời gian giao hàng: 5-15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 50 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải nghiêng

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tên sản phẩm: Băng Tải nghiêng ngành Giày da
  • Số model: BTN 01
  • Thời gian giao hàng: 14 ngày
  • Khả năng cung cấp: 10 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  băng tải pvc tải nhẹ

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tên sản phẩm: Băng Tải PVC Mini Nghành in ấn
  • Số model: BTPVC mini 02
  • Thời gian giao hàng: 10 ngày
  • Khả năng cung cấp: 50 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  băng tải pvc mini

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tên sản phẩm: Băng Tải PVC Mini
  • Số model: BTPVC mini 01
  • Thời gian giao hàng: 15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 10 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Pvc khung nhôm

  • Xuất xứ: Công ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Băng Tải khung nhôm
  • Số model: BTPVC-03
  • Thời gian giao hàng: 5-15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 100 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải con lăn công nghiệp

  • Xuất xứ: Công ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Băng Tải con lăn công nghiệp
  • Số model: BTCLCN-01
  • Thời gian giao hàng: 5-15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 50 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Pvc khung nhôm

  • Xuất xứ: Công ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Băng Tải khung nhôm
  • Số model: BTPVC-03
  • Thời gian giao hàng: 5-15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 100 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Pvc khung nhôm

  • Xuất xứ: Công ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Băng Tải khung nhôm
  • Số model: BTPVC-03
  • Thời gian giao hàng: 5-15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 100 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải khung nhôm

  • Xuất xứ: Công ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Băng Tải khung nhôm
  • Số model: BTPVC-03
  • Thời gian giao hàng: 5-15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 100 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải khung nhôm

  • Xuất xứ: Công ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Băng Tải khung nhôm
  • Số model: BTPVC-03
  • Thời gian giao hàng: 5-15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 100 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải tải bao

  • Xuất xứ: Băng Tải Sài Gòn Tùng Anh- Việt Nam
  • Tên sản phẩm: Băng Tải Tải Bao
  • Số model: BTTB02
  • Thời gian giao hàng: 15-30 ngày
  • Khả năng cung cấp: 20 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải khung nhôm

  • Xuất xứ: Công ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Băng Tải PVC-PU
  • Số model: BTPVC-03
  • Thời gian giao hàng: 5-15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 100 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải bao

  • Xuất xứ: Công ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Băng Tải bao
  • Số model: BTB
  • Thời gian giao hàng: 15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 10 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải pvc máy ép nhựa

  • Xuất xứ: Công ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Băng Tải PVC
  • Số model: BTPVC-05
  • Thời gian giao hàng: 5-15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 10 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải pvc tốc độ cao

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tên sản phẩm: Băng Tải pvc tốc độ cao
  • Số model: BTPVC-01
  • Thời gian giao hàng: 15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 10 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
  Danh mục:  pvc tốc độ cao
 • 0 out of 5

  Băng tải bàn bi cầu

  • Xuất xứ: Công ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Băng Tải bàn bi cầu
  • Số model: BTBBC01
  • Thời gian giao hàng: 15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 10 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  băng tải con lăn bi cầu

  • Xuất xứ: Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: bàn bi cầu
  • Số model: BTBBC-01
  • Thời gian giao hàng: 5-15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 10 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải pvc thực phẩm

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tên sản phẩm: Băng Tải PVC thực phẩm
  • Số model: BTPVC -03
  • Thời gian giao hàng: 15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 10 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải xích nhựa

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tên sản phẩm: Băng Tải Xích nhựa
  • Số model: BTXN03
  • Thời gian giao hàng: 10-15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 50 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
  Danh mục:  xích nhựa
 • 0 out of 5

  Băng tải xích nhựa

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tên sản phẩm: Băng Tải Xích nhựa
  • Số model: BTXN01
  • Thời gian giao hàng: 5-15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 20bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải xích nhựa

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tên sản phẩm: Băng Tải Xích nhựa
  • Số model: BTXN01
  • Thời gian giao hàng: 10-15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 10 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
  Danh mục:  xích nhựa
 • 0 out of 5

  Vít Tải

  Vít tải

  • Xuất xứ: Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Vít Tải
  • Số model: BTVT – 02
  • Thời gian giao hàng: 15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 10 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải PVC

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tên sản phẩm: Băng Tải PVC
  • Số model: BTPVC -01
  • Thời gian giao hàng: 15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 10 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải PVC

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tên sản phẩm: Băng Tải PVC
  • Số model: BTPVC-01
  • Thời gian giao hàng: 15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 10 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Vít tải

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tên sản phẩm: Vít Tải
  • Số model: BTVT -01
  • Thời gian giao hàng: 15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 10 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm