Product Tag - băng tải xích nhựa

 • 0 out of 5

  Gầu tải inox

  • Xuất xứ: Sài Gòn Tùng Anh – Việt Nam
  • Tên sản phẩm: Gàu tải nhựa
  • Số model: GTN-01
  • Thời gian giao hàng: 30 ngày
  • Khả năng cung cấp: 10 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Gầu tải nhựa

  • Xuất xứ: Sài Gòn Tùng Anh – Việt Nam
  • Tên sản phẩm: Gàu tải nhựa
  • Số model: GTN-01
  • Thời gian giao hàng: 30 ngày
  • Khả năng cung cấp: 10 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Gàu Tải Đứng

  • Xuất xứ: Sài Gòn Tùng Anh – Việt Nam
  • Tên sản phẩm: Gàu Tải Đứng
  • Số model: GTZ-01
  • Thời gian giao hàng: 30 ngày
  • Khả năng cung cấp: 10 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Gàu tải chữ Z

  • Xuất xứ: Sài Gòn Tùng Anh – Việt Nam
  • Tên sản phẩm: Gàu tải chữ Z
  • Số model: GTZ-01
  • Thời gian giao hàng: 30 ngày
  • Khả năng cung cấp: 10 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải cong inox

  • Xuất xứ: Sài Gòn Tùng Anh – Việt Nam
  • Tên sản phẩm: Băng tải cong inox
  • Số model: BTC -05
  • Thời gian giao hàng: 15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 10 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Vít Tải Sấy Cát 12m

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tên sản phẩm: Vít Tải Sấy Cát 12m
  • Số model: BTVT -02
  • Thời gian giao hàng: 15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 10 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Vít Tải Chữ U

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tên sản phẩm: Vít Tải Chữ U
  • Số model: BTVT -02
  • Thời gian giao hàng: 15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 10 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải xích nhựa

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tên sản phẩm: Băng Tải Xích nhựa
  • Số model: BTXN03
  • Thời gian giao hàng: 10-15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 50 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
  Danh mục:  xích nhựa
 • 0 out of 5

  Băng tải xích nhựa

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tên sản phẩm: Băng Tải Xích nhựa
  • Số model: BTXN01
  • Thời gian giao hàng: 5-15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 20bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm