Product Tag - gia công cnc

 • 0 out of 5

  con lăn xếp

  • Xuất xứ: Công Ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: con lăn truyền động
  • Số model: cltd1
  • Thời gian giao hàng: 5 ngày
  • Khả năng cung cấp:  bộ/tháng
  • Bảo hành:  năm
 • 0 out of 5

  Băng tải xếp truyền động tải thùng

  • Xuất xứ: Công Ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Băng tải xếp truyền động tải thùng
  • Số model: BTX01
  • Thời gian giao hàng: 20 ngày
  • Khả năng cung cấp:  3-5 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải con lăn truyền động xích

  • Xuất xứ: Công Ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Băng tải con lăn truyền động xích
  • Số model: BTC 005
  • Thời gian giao hàng: 10 ngày
  • Khả năng cung cấp: 20bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải cong 90 độ truyền động xích

  • Xuất xứ: Công Ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Băng tải cong 90 độ truyền động xích
  • Số model:BTC 005
  • Thời gian giao hàng: 10 ngày
  • Khả năng cung cấp:  20bộ/tháng
  • Bảo hành:  1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải xếp truyền động

  • Xuất xứ: Công Ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Băng tải xếp truyền động
  • Số model: BTX01
  • Thời gian giao hàng: 20 ngày
  • Khả năng cung cấp:  3-5 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải xếp

  • Xuất xứ: Công Ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Băng tải xếpBăng tải linh hoạt
  • Số model: BTX01
  • Thời gian giao hàng: 20 ngày
  • Khả năng cung cấp:  3-5 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Băng tải xếp

  • Xuất xứ: Công Ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Băng tải xếpBăng tải linh hoạt
  • Số model: CTM
  • Thời gian giao hàng: 20 ngày
  • Khả năng cung cấp:  3-5 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  Chi tiết băng tải

  • Xuất xứ: Công Ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Chi Tiết băng tải
  • Số model: CTM
  • Thời gian giao hàng: 5 ngày
  • Khả năng cung cấp:  bộ/tháng
  • Bảo hành:  năm
 • 0 out of 5

  Chi tiết máy

  • Xuất xứ: Công Ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Chi Tiết Máy
  • Số model: CTM
  • Thời gian giao hàng: 5 ngày
  • Khả năng cung cấp:  bộ/tháng
  • Bảo hành:  năm
 • 0 out of 5

  Chi tiết máy

  • Xuất xứ: Công Ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Chi Tiết Máy
  • Số model: CTM
  • Thời gian giao hàng: 5 ngày
  • Khả năng cung cấp:  bộ/tháng
  • Bảo hành:  năm
 • 0 out of 5

  Chi tiết máy

  • Xuất xứ: Công Ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Chi Tiết Máy
  • Số model: CTM
  • Thời gian giao hàng: 5 ngày
  • Khả năng cung cấp:  bộ/tháng
  • Bảo hành:  năm