Dự án P&G kcn Đồng An 1

Project Description

Dự án P&G kcn Đồng An 1

Với thời gian thi công và lắp đặt là 45 ngày

Đáp ứng yêu cầu khắt khe, nghiêm ngặt của 1 doanh nghiệp nước ngoài

Setups cụm hệ thống băng tải sản xuất Downy

băng tải pvc xanh inox băng chuyền công nghiệp

băng tải xích nhựa

băng tải xích nhựa

băng tải xích nhựa

băng tải xích nhựa

băng tải xích nhựa

băng tải xích nhựa

băng tải pvc

băng tải pvc

băng tải con lăn

băng tải con lăn

băng tải con lăn

băng tải con lăn

băng tải con lăn

băng tải con lăn

băng tải pvc

băng tải pvc

băng tải con lăn

băng tải con lăn

băng tải con lăn

băng tải con lăn

băng tải con lăn

băng tải con lăn

băng tải con lăn

băng tải con lăn

băng tải pvc

băng tải pvc

băng tải pvc

băng tải pvc

băng tải pvc

băng tải pvc