Băng tải dây đai curoa

 • 0 out of 5

  Băng tải đai (Curoa)

  • Xuất xứ: Công ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Băng tải đai (Curoa)
  • Số model: BTPVCC-01
  • Thời gian giao hàng: 15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 10 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
   
 • 0 out of 5

  Băng tải dây đai khung nhôm

  • Xuất xứ: Công ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Băng tải dây đai khung nhôm
  • Số model: BTPVC-05
  • Thời gian giao hàng: 5-15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 10bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm
 • 0 out of 5

  băng tải lon

  • Xuất xứ: Công ty Sài Gòn Tùng Anh
  • Tên sản phẩm: Băng Tải lon
  • Số model: BTPVCC-01
  • Thời gian giao hàng: 15 ngày
  • Khả năng cung cấp: 10 bộ/tháng
  • Bảo hành: 1 năm